close x

Fastighetsägarna

tar över förvaltningen

Read more

Välkommen

till Brf Markalken 7 i Solna

Välkommen till brf Marskalken 7! Här kan du hitta information om bostadsrättsföreningen. Föreningen består av 82 lägenheter. Den bildades 1999 och tog över fastigheten 2001.

Information kring arbete med att förhindra smittspridning (Covid-19)

När effekterna av Covid-19 (Corona) fortsätter att påverka oss globalt, är bostadsrättsföreningens
prioritet välbefinnande och begränsning av smitta bland våra boende och lokalhyresgäster. Följande åtgärder införs omgående.

Information från Engqvist Bygg

 • Byggbodarna på torget hålls rena och personalen tvättar och spritar händerna vid varje
  rast.
 • Vid ev sjukdom på personal är dessa förbjudna på arbetsplatsen.
 • Boende som under stambytet nyttjar gemensamt dusch/WC kommer att kunna använda
  ett av utrymmena. Engqvist Byggs arbetare använder det andra. Utrymmena kommer att
  märkas upp tydligt.
 • En städfirma kommer att städa WC/duschrummen dagligen mellan 15.30 – 16.00. Under
  städtillfället går det inte att använda duschrummet. (Ett extra WC finns i tvättstugan).

Information från Styrelsen

 • Om en boende eller person som vistas i lägenheten/lokalen, i den pågående etappen av
  stambytet, blir sjuk måste omgående anmäla detta till projektledaren Gianni Mango
  (gianni.mango@fastighetsagarna.se, Mobil: 0722-197 196).
 • För allmänna råd till boende, lokalhyresgäster och besökare hänvisar vi till
  fastighetsägarnas informationsblad här intill.

Information i Coronatider (som PDF)

Allmäna råd kring Covid-19 från Fastighetsägarna (som PDF)

Information om höjning av avgift

Stambytet i vår bostadsrättsförening börjar nu närma sig slutfasen.

Som tidigare informerat medför denna investering en höjning av avgiften för våra bostadsrättslägenheter. Styrelsen har beslutat att denna höjning sker stegvis. Första steget av avgiftshöjningen genomfördes under sommaren 2019.
För andra steget är beslut nu taget av styrelsen att avgift för bostadsrättslägenheter höjs med 10% baserat på nuvarande avgiftsnivå. Tidpunkt för start av denna höjning är i samband med den avgift som aviseras för april månad 2020. Viktigt att ni noterar den nya avgiften för er bostadsrätt vilken kommer att finnas på era hyresavier från och med denna tidpunkt.
Styrelsens målsättning är att ingen ytterligare avgiftshöjning ska behöva ske därefter med anledning av vårt pågående stambyte.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Avgiftshöjning (som PDF)